Școala Gimnazială Nicolae Colan este o unitate de stat, școlară și de grădiniță, cea mai recent proiectată și construită în orașul Sf. Gheorghe, reprezentînd locul de desfășurare a activităților educaționale zilnice a 794 de preșcolari și elevi, dar și a 115 de cadre didactice și nedidactice active în procesul educațional al orașului. Școala funcționează într-un cartier nou al municipiului Sfântu Gheorghe, cu 27 clase și 13 grupe.

Nicolae Colan (n. 1893, Arpătac, azi Araci, Covasna – d. 1967, Sibiu), a fost un mitropolit român, din 1942, membru al Academiei Române. Între anii 1936-1957 a fost episcop al Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În data de 23 mai 1957 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului. A păstorit Mitropolia Ardealului până la sfârșitul vieții.

Şcoala noastră a fost inaugurată in 1994, iar în curtea şcolii se află statuia mitropolitului.

În 2011 Grădinița cu Program Prelungit Pinocchio a fost arondat școlii noastre. Acesta funcţionează într-o clădire nouă, spaţioasă și luminoasă.

13 grupe de grădiniță, cabinet psihologi/asistență medicală

27 săli de clasă cu calculator și videoproiector, resp. conexiune internet

cabinete de informatică cu tablă interactivă; sală festiva

posibilitate de a închiria tablete în procesul de învățare

bibliotecă, sală de lectură

sală de sport; terenuri de handbal; teren combinat baschet-tenis

internet fără fir (Wi-Fi) pe coridoare

monitorizarea video a coridoarelor şi a curţii şcolii

catalog digital

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

•Ciclul preșcolar:

Activitate preșcolară instructiv/edcativă cu personal bine pregătit, îngrijitori și asistentă medicală.

•Ciclul primar:
Program prelungit în ajutorul copilului şi al familiei: pregătirea temelor, odihnă activă, relaxare
Limba engleză din clasa I-a
Discipline opţionale: limbi străine, consiliere personală şi în grup

•Ciclul gimnazial:
Discipline opţionale: utilizarea calculatorului, educaţia pentru sănătate, protecţia mediului
Cercuri artistice şi sportive: handbal şi fotbal; atletism şi baschet, dans popular românesc
Activităţi pentru dezvoltarea personalităţii
Program de sprijin pentru elevii cu nevoi speciale: terapia familiei

REPARTIZAREA CLASELOR (anul școlar 2023/2024)