(actualizat: 06.08.2020.)

Acte nesesare:

  • Cerere-tip (de la școală/link online)
  • Original şi copie 2 exemplare după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal (părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului)
  • Original şi copie 2 exemplare după certificatului de naştere al copilului
  • Evaluarea psihosomatică este înlocuită cu o declarație pe propria răspundere și o fișă de la grădinița frecventată

Pentru programări sunați la: 0267.351715 / 0367.401174

www.isj.educv.ro

www.edu.ro

telverde: 0800816267

Documente atașate