Școala Gimnazială Nicolae Colan este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 28666. Școala Gimnazială Nicolae Colan procedează în concordanță cu prevederile Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Școala Gimnazială Nicolae Colan are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
Scopul colectării datelor este: înscrierea elevului la școala noastră, informarea părinților, elevilor și a celor interesați de lista celor care frecventează școala noastră, informarea părinților, elevilor și a celor interesați de lista cadrelor didactice și a altor cadre active în școală.

Siteul nostru nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul colan.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor nostri contractuali.

Școala Gimnazială Nicolae Colan nu furnizează datele Dvs. cu caracter personal altor terțe și garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.
Informațiile Dvs. cu caracter personal pot fi furnizate eventual către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

 

www.dataprotection.ro