(actualizat la: 14.07.2022.)

isj.educv.ro

Școala noastră este centru de înscriere în liceu.

Școli aparținătoare: Școala Gimnazială “Tőkés József” Malnaș / Școala Gimnazială “Tatrangi Sándor” Ozun / Școala Gimnazială “Antos János” Reci / Școala Gimnazială “Nicolae Colan” Sfântu Gheorghe / Școala Gimnazială “Romulus Cioflec” Araci / Școala Gimnazială Dobârlău / Școala Gimnazială “Fejér Ákos” Micfalău / Școala Gimnazială “Bartha Károly” Boroșneu Mare / Școala Gimnazială “Henter Károly” Bodoc / Școala Gimnazială “Mikes Ármin” Bixad / Școala Gimnazială Hăghig / Școala Gimnazială “Czetz János” Ghidfalău / Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Valea Mare / Școala Gimnazială “László Lukács” Ilieni / Școala Gimnazială Vâlcele.

Calendarul înscrierii la liceu:

4 – 11 iulie 2022: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

4 – 11 iulie 2022: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.

• 12 iulie 2022: Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

• 12 iulie 2022: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.

• 13 iulie 2022: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene; transmiterea modificărilor la comisia națională.

• 13 iulie 2022: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.

• 14 iulie 2022: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la dată începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023.

14 iulie 2022: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ.

15 – 20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

• 20 iulie 2022: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urmă neinscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.

• 21, 22 și 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Documente atașate